Leergangen

De Dao De Jing, het Boek van het Onveranderlijke (3 woensdagavonden, prijs €90)

Dit boek vertaalde ik vanuit het Chinees en ik schreef een toelichting bij ieder hoofdstuk. Het kwam in 2003 uit en een herdruk verscheen in 2011. Ook de inhoud van dit boek is voor mij weer verder verdiept door mijn studie in India. Het is een boek dat je je leven lang op je nachtkastje kan laten liggen zonder er ooit genoeg van te krijgen.
Ik zal in drie avonden een inzicht in en overzicht van de inhoud geven waardoor je kan starten dit boek regel voor regel tot je door te laten dringen. De onophoudelijke verdieping waar dit boek toe uitnodigt zal je leven verrijken omdat het je in staat stelt achter de Wereld der Veranderingen te kijken en te beseffen dat al wat bestaat voortkomt uit iets dat Onveranderlijk is. De Dao De Jing handelt over de werking, De, van het Onveranderlijke, de Dao, in de Wereld der Veranderingen.

Praktische informatie en aanmelden

De I Tjing, het Boek der Veranderingen (3 maandagavonden, prijs €90)

Dit drie duizend jaar oude boek kan gebruikt worden als orakel – en als wijsheidsboek. Het bevat een onvoorstelbare hoeveelheid diepe kennis, uitgedrukt in bloemrijke taal, die je op zeer concrete wijze bijstaat bij je vragen die je hebt in de Wereld der Veranderingen. Ik zal in drie avonden een aantal grondslagen van dit boek behandelen waardoor je kan starten met de raadpleging van dit boek in je dagelijkse bestaan.

Praktische informatie en aanmelden

Inleiding in de Chinese Innerlijke Alchemie (3 zaterdagmiddagen, prijs €135)

Dit is voor mensen die bezig zijn (geweest) met de Dao De Jing en/ of mijn “Seizoenenboek”. De Innerlijke Alchemie steunt op de tekst van de Dao De Jing en is te beschouwen als de “binnenkant” van het Seizoenenboek. Wat uiterlijk in de loop van de seizoenen is waar te nemen is ook van binnen waar te nemen, zij het dat daar een andere taal voor gebruikt wordt in de Innerlijke Alchemie.
Ik zal het boek “Het Gouden Elixer”, dat in december uitkwam zodanig open leggen dat je er zelf verder in kan gaan studeren.

Praktische informatie en aanmelden