Jaap Voigt heeft vier boeken geschreven. Drie daarvan zijn studieboeken en gaan over onderwerpen die een diepe bedding hebben gecreëerd in Jaap zijn leven, namelijk het Daoïsme en direct daaraan verbonden de Chinese innerlijke alchemie.
Het vierde boek gaat over Jaap zijn reizen naar Gaza en is een persoonlijk verhaal van Jaap.

Op de pagina van het desbetreffende boek vind je een korte beschrijving, uitvoerige inleiding en achtergrond studies ten behoeve van het schrijven van het boek.

Heb je vragen naar aanleiding van of over de boeken, stuur dan een email naar contact@jaapvoigt.nl