Jaap Voigt heeft vier boeken geschreven. Drie daarvan zijn studieboeken en gaan over onderwerpen die een diepe bedding hebben gecreëerd in Jaap zijn leven, namelijk het Daoïsme en direct daaraan verbonden de Chinese innerlijke alchemie.
Het vierde boek gaat over Jaap zijn reizen naar Gaza en is een persoonlijk verhaal van Jaap.

Heb je vragen naar aanleiding van of over de boeken, stuur dan een email naar contact@jaapvoigt.nl

De Dao De Jing is geschreven door Lao Zi en uit het Chinees vertaald en toegelicht door Jaap Voigt. De eerste druk kwam in 2003 uit en de 1500 exemplaren waren in 2007 uitverkocht. In 2011 verscheen een herdruk waarin het boek door Hapé Smeele geheel opnieuw, ruim en overzichtelijk is vormgegeven. De fotografie is eveneens van Hapé Smeele. 

Prijs: € 27,50 Direct bestellen: stuur een email naar erik@nachtwind.nl (gratis verzending binnen Nederland, €4,- naar België)

 

Het duizenden jaren oude wijsheidsboek Dao De Jing van Lao Zi biedt heldere en radicale inzichten in de wereld van de mens en is tevens rijk aan eeuwigheids-waarden. Het is geschreven in een concreet poëtische stijl, die van alle tijden is en die daardoor ook antwoord biedt op de vragen van deze tijd.
De vertaling van Jaap Voigt is direct op het Chinees gebaseerd. Hij geeft een toelichting op de tekst en biedt een historische en filosofische achtergrond. Daarmee is Jaap Voigt erin geslaagd de wijsheid van de Dao De Jing in de actuele thema’s van de huidige mens en samenleving te laten doorklinken.

De inhoud van de Dao Dé Jing heeft een wonderlijke werking die alleen maar groter wordt naarmate je er langer mee bezig bent. Als je in het boek bladert zal je steeds door een enkele zin of een enkel hoofdstuk getroffen worden. De werking is dan dat je stil staat en die ene zin of dat enkele hoofdstuk ervaart als een inspiratiebron die je vervult. Vervolgens leidt deze vervulling als vanzelf tot een volgende vraagstelling die verdere studie vraagt en parallel daaraan tot een toepassing van de tekst in je eigen dagelijkse leven. Daarmee keert het dagelijks leven terug tot de zin en kan je weer verfrist de wereld in kijken.

Leven & werken in het ritme van de seizoenen.
Tekst: Jaap Voigt
Fotografie: Hapé Smeele
Prijs: € 32,50 Direct bestellen: mail naar: erik@nachtwind.nl (gratis verzending binnen Nederland, €4,- naar België)

 

Jaap Voigt bestudeerde ruim tien jaar de invloed van de seizoenen op de mens en ontwierp op basis van de I-Tjing en een oude Chinese kalender een model om te leven in het ritme van de seizoenen. Hapé Smeele volgde met de camera jarenlang het ritme van de seizoenen in de natuur. Dit boek is daar de weerslag van en geeft buitengewoon waardevolle informatie en adviezen voor het dagelijks leven en werk: Wanneer begin je iets nieuws? Wanneer kun je het best een project of zelfs een bedrijf starten? Wanneer breng je de boel op orde? Wanneer trek je je terug en wanneer ga je er juist op uit?

Het model dat in dit boek wordt aangereikt, is een leidraad voor iedereen om in een natuurlijk ritme te leven en helpt ons niet alleen staande te blijven, maar ook werkelijk creatief te zijn te midden van een turbulente buitenwereld met zijn steeds hoger opgevoerde levenstempo en illusie van voortdurende expansie.

 

Het Gouden Elixer

Direct bestellen: www.boekenbestellen.nl Prijs 21,50 Uitgeverij PUMBO (€1,50 verzendkosten)

Dit boek gaat over de Terugkeer naar de Bron van het Leven. Het is geschreven voor mensen die diep van binnen Weten dat Eenheid bestaat en dat alles in deze wereld uit die Eenheid voortkomt en weer tot die Eenheid terugkeert. Het is voor mensen die beseffen dat zij uit Eenheid geboren worden, en bij de dood weer tot Eenheid terugkeren. De grote vraag is: “Waar is die Eenheid dan tijdens het leven hier op aarde, waar de wetten van de dualiteit gelden?” De daarop volgende vraag is: ”Wat moet ik doen om die Eenheid tijdens dit leven te kunnen ervaren?

Het antwoord in dit boek is dat bij voortduring beseft kan worden dat de Eenheid in onszelf bestaat en dat wij daar op kunnen afstemmen. Die afstemming wordt hier “Ware Aarde” genoemd, de ware intentie, van waaruit het Scheppende werkzaam is. Maar die “Ware Aarde” wordt overwoekerd door onze eigen conditionering, die inherent is aan het leven in de wereld van de dualiteit.

Waarom naar Gaza?

Dit boek gaat over rouwverwerking.
In 2007-2008 bezocht Jaap Voigt drie keer Gaza. In Gaza zag hij wat het betekende om continue in oorlog te zijn. Er is zelfs geen tijd meer om de trauma’s te verwerken. Dat deed Jaap Voigt zelf wel. Dit boek is een verslag van zijn aanwezigheid in Gaza en van de jeugdherinneringen die bij hem omhoog kwamen. Het boek is geïllustreerd met beeldbewerkingen van Loes Vreedeveld.

Prijs: € 12,50 Direct bestellen: stuur een email naar erik@nachtwind.nl (gratis verzending binnen Nederland,€4,- naar België)