Korte beschrijving van de inhoud.

Dit boek gaat over de Terugkeer naar de Bron van het Leven. Het is geschreven voor mensen die diep van binnen Weten dat Eenheid bestaat en dat alles in deze wereld uit die Eenheid voortkomt en weer tot die Eenheid terugkeert. Het is voor mensen die beseffen dat zij uit Eenheid geboren worden, en bij de dood weer tot Eenheid terugkeren. De grote vraag is: “Waar is die Eenheid dan tijdens het leven hier op aarde, waar de wetten van de dualiteit gelden?” De daarop volgende vraag is: ”Wat moet ik doen om die Eenheid tijdens dit leven te kunnen ervaren? ”

Het antwoord in dit boek is dat bij voortduring beseft kan worden dat de Eenheid in onszelf bestaat en dat wij daar op kunnen afstemmen. Die afstemming wordt hier “Ware Aarde” genoemd, de ware intentie, van waaruit het Scheppende werkzaam is. Maar die “Ware Aarde” wordt overwoekerd door onze eigen conditionering, die inherent is aan het leven in de wereld van de dualiteit.

Allereerst dient onder ogen gezien te worden dat een verdere verdieping van de dualiteit een steeds groter lijden tot gevolg heeft. Wie dat erkent, meestal door herhaalde crises in het leven, zal de weg van de Terugkeer naar de Bron van het Leven willen bewandelen, wat dat ook moge vragen. Op die weg terug worden de eigen conditioneringen onder ogen gezien en gezuiverd.

De weg terug naar de Bron van het Leven en de vele niveaus van het zuiveringsproces dat op die weg plaats vindt, worden stap voor stap en in uiterst precieze bewoordingen in dit boek beschreven.

Staan in een traditie

Na tien jaar werk is het boek “Het Gouden Elixer” klaar en kan het aan de wereld worden aangeboden. Het doorleven van de tekst door het schrijven van een commentaar was een lange en verdiepende tocht die ons veel gebracht heeft. Wij hopen daarmee in dit boek ‘piketpaaltjes’ te hebben geplaatst waarlangs diegenen die na ons komen de weg sneller kunnen vinden in het grenzeloze land van de Chinese Innerlijke Alchemie.

De Chinese Innerlijke Alchemie is een daoïstische stroming waarin de duurzame vereniging met onze oorspronkelijke heelheid en eenheid als de hoogste menselijke vervulling wordt beschouwd. Dat wordt ‘het bereiken van onsterfelijkheid’ genoemd. Deze stroming kent een zeer lange traditie die terug gaat tot de derde eeuw na Chr..

– In de elfde eeuw na Chr. wordt deze stroming belichaamd door Zhang Boduan die Ontwaken tot Werkelijkheid en Vierhonderd karakters over het Gouden Elixer schreef. Dit laatste werk bestaat uit twintig zeer korte teksten, vier regels per vers, geschreven in de toenmalig symbolische taal van de Chinese Innerlijke Alchemie. Deze ‘taal’ was wellicht in die tijd duidelijk verstaanbaar, maar is in latere eeuwen op talloze wijzen misverstaan en misvormd.

– In de achttiende eeuw schreef Liu Yiming, een daoïstische Wijze, een uitgebreid commentaar op beide werken van Zhang Boduan teneinde de werkelijke betekenis weer ‘schoon’ te maken van alle vervuilde interpretaties die er door de eeuwen heen ingeslopen waren. Ter verdere ondersteuning van de student tevens Beeldspraak Verklaard, een uiteenzetting over de beeldspraak die in de Chinese Innerlijke Alchemie wordt gebruikt. Liu Yiming schreef onder andere ook een alchemistisch commentaar op de I Tjing, dat door Thomas Cleary werd vertaald als The Taoist I Ching, en waarvan Harry Schippers een Nederlandse versie heeft gemaakt: De Innerlijke I Tjing.

– Dit boek, Het Gouden Elixer, bevat het oorspronkelijke gedicht van Vierhonderd karakters over het Gouden Elixer van Zhang Boduan, en het Commentaar op de Vierhonderd karakters over het Gouden Elixer en Beeldspraak Verklaard van Liu Yiming, die een kleurrijk en toch ordelijk overzicht geeft van de alchemistische leer en praktijk. Hij gebruikt daarbij een zorgvuldige didactiek, die de lezer kan helpen bij het verdrijven van de ‘menselijke mentaliteit’, zodat de ‘geest van Dao’ kan verschijnen. Zo worden oorspronkelijke geschriften steeds opnieuw voorzien van commentaren die de ‘jas van de tijd’ weergeven, zonder af te wijken van de oorspronkelijke tekst.

Dat zelfde doel hebben wij ons in deze tijd gesteld, en daarmee willen wij in de lijn staan van onder meer Zhang Boduan en Liu Yiming. De directe vertaling uit het Chinees, en het uitgebreide commentaar erop, maken deze tekst toegankelijk voor de moderne Nederlandse lezer. Het is een grondige  eerste kennismaking met de Chinese Innerlijke Alchemie, uiterst behulpzaam bij het vinden van de weg in het grenzeloze innerlijke land van ieder mens.

Om een eerste inzicht te geven in de onderwerpen van dit boek, volgt hier de inhoudsopgave:

 

7          Voorwoord

15        Inleiding

15                    De Chinese Innerlijke Alchemie

26                    De werking van de taal van de Innerlijke Alchemie

29                    Over het gebruik van de principes van yin en yang

32                    De I Tjing in de Innerlijke Alchemie

35                    De vijf fasen in de Innerlijke Alchemie

43        Commentaar op Vierhonderd Karakters over het Gouden Elixer

43                    Inleiding

45                    Twintig verzen

166                  Verklarende verzen

169                  Loflied

170                  Vierentwintig aandachtspunten voor leerlingen

174                  Vierentwintig geheime alchemistische formules

183      Beeldspraak Verklaard      

183                  Inleiding

185                  Symbolische taal

188                  Meegaan en Omgekeerd gaan

192                  De Medicijnen

194                  Het Stookproces

198                  Veertien stadia van ontwikkeling en terugkeer

223                  Alchemistische termen

269                  Het oplossen van twijfel

279                  Over de opening van het verborgen vrouwelijke

280                  Het geheim van het cultiveren van de werkelijkheid

281      Appendix A

286      Appendix B

291      Literatuur

Bestel Het Gouden Elixer: www.boekenbestellen.nl.