TOEGANKELIJK MAKEN

VAN DE SOOTRAS VAN PATANJALI, DEEL 1

Zaterdag 16 Augustus 2014.

Studiedag door Jaap Voigt en Deep Priya

De sootras van Patanjali vormen één van de bouwstenen van de diep gewortelde geestelijke cultuur van India. Er wordt een magistraal beeld geschetst van de Onnoembare Eenheid, de verschillende subtiele lagen, de menselijke geest en de weg die gegaan kan worden om Eenheid te bereiken. Deel 1 geeft een algemeen overzicht van de gehele leer.

In de Ashram in India waar Deep Priya woont en ik zeer geregeld ben, is door vele mensen een diepgaande studie van de sootras van Patanjali gemaakt. Een lange traditie is daar weer actueel geworden en wordt feitelijk beoefend.

Deep Priya en ik zijn nu vier jaar bezig met het maken van een eigen commentaar op de Sootras van Patanjali. Verleden jaar heeft Deep Priya een CD gemaakt waarop de sootras in het oorspronkelijke Sanskriet gezongen worden.

Wij willen onze kennis en inzichten over Deel I: Samaadhi Paad, Absorptie (ook wel vertaald met Concentratie of Meditatie) in één dag op een zodanige manier overdragen dat de deelnemer daarna op zichzelf verder kan studeren en verdiepen.

Tijdens de dag zullen ‘life’zang, overdracht van kennis en meditatie elkaar afwisselen.

Opgave bij j.voigt@inter.nl.net

Plaats: van Eeghenstraat 56, Amsterdam, bij Jaap Voigt thuis.

Tijd: van 11.00 -17.00 uur met een lunch pauze, je bent welkom voor koffie en zo vanaf 10.30 uur.

Kosten: 60 euro, contant op die dag af te rekenen.

Maximum aantal deelnemers 14.

De deelnemers krijgen een korte uittreksel uit de tekst van de  Sootras van Patanjali van Deel I rond 1 juli toegestuurd zodat enige voorbereiding kan plaats vinden, als je dat wilt.