• Valley of the gods of the Himalaya

    Valley of the Gods in the Himalaya

  • Structure of the desert

    Structure of the Sahara desert

Home

Welkom op de website van JAAP VOIGT. Via deze website kun je op de hoogte blijven van zijn activiteiten.

JAAP VOIGT  heeft in 2015 zich toegelegd op eigen werk. Dit heeft geresulteerd in 2 dichtbundels. Hier kunt u enkele gedichten lezen.

Na in 2014 (weer) een nieuwe fase in zijn leven opgestart te hebben, waarin hij na een lange periode van terugtrekking de behoefte voelde zijn opgedane ervaringen aan te bieden aan eenieder die daar voor open staat.

Deze website is geen afgerond geheel waarmee mijn digitale IK ‘definitief’ op de kaart is gezet met ‘mooie plaatjes’, vooral korte, pakkende tekstjes en leuke aanbiedingen. Jaap doet daar niet aan mee.
Deze website is een ontwikkel-traject in zichzelf en zal iedere paar maanden aangevuld worden met uitdrukkingen van mijn eigen onderzoek ten behoeve van anderen.
Jaap nodigt u van harte uit om dit traject naar believen te verkennen.