Audio en video

Jaap heeft in zijn werk veel gestudeerd en geprobeerd om de vruchten (het resultaat) van deze studies over te dragen aan anderen, die ook geïnteresseerd zijn in de bestudeerde onderwerpen.
Vóór het digitale tijdperk gebeurde dat vooral in de vorm van retraites, leergangen, lezingen en workshops. In 2021 heeft Jaap besloten om zijn content digitaal beschikbaar te maken en is hij begonnen met het opnemen van podcasts.
Er zijn er inmiddels 5: Thema’s in de Dao De Jing, Leven en Werken in het Ritme van de Seizoenen, De Kunst van het Mens Zijn, De Kunst van het Oorlogvoeren en Mens en Mythe. Je vindt ze alle 5 op deze pagina. Er verschijnen regelmatig nieuwe episodes, dus hou deze pagina goed in de gaten.

Veel luister plezier en bij vragen over de inhoud van de podcasts: contact@jaapvoigt.nl

 

Thema’s in de Dao De Jing

Thema’s in de Dao De Jing is Jaap zijn eerste serie podcasts over de werking van de Dao De Jing in het heden.

De eerste serie van 11 staan nu online.  Als je tijdens het luisteren vragen hebt over de podcast, schroom die dan niet te stellen: contact@jaapvoigt.nl

“In 2003 kwam mijn vertaling uit het Chinees van de Dao De Jing van Lao Zi uit. Er zijn inmiddels drie duizend exemplaren verkocht en de belangstelling voor deze prachtige oertekst van het Daoïsme neemt nog steeds toe. Dit voorjaar verscheen de derde druk en ter gelegenheid daar van heb ik 11 podcasts over de inhoud van het boek gemaakt.”

0. Introductie

met Jaap Voigt | Thema's in de Dao De Jing

1. Dao

met Jaap Voigt | Thema's in de Dao de Jing

3. De Wijze deel 1

met Jaap Voigt | Thema's in de Dao De Jing

4. De Wijze 2

met Jaap Voigt | Thema's in de Dao De Jing

5. De materiële en immateriële wereld

met Jaap Voigt | Thema's in de Dao de Jing

6. De wijze heerser deel 1

met Jaap Voigt | Thema's in de Dao De Jing

7. De wijze heerser deel 2

met Jaap Voigt | Thema's in de Dao De Jing

8. De Onderstroom

met Jaap Voigt | Thema's in de Dao De Jing

9. Diverse hoofdstukken uit de DDJ deel 1

met Jaap Voigt | Thema's in de Dao de Jing

10. Diverse hoofdstukken uit de DDJ deel 2

met Jaap Voigt | Thema's in de Dao De Jing

Leven en werken in het ritme van de seizoenen: de podcast

Jaap bestudeerde ruim tien jaar de invloed van de seizoenen op de mens en ontwierp op basis van de I-Tjing en een oude Chinese kalender een model om te leven in het ritme van de seizoenen. Hapé Smeele volgde met de camera jarenlang het ritme van de seizoenen in de natuur. In 2008 kwam het boek ‘Leven en werken in het ritme van de seizoenen’ uit. Nu, na de 5e druk van het boek, heeft Jaap er ook een podcast over gemaakt met buitengewoon waardevolle informatie en adviezen voor het dagelijks leven en werk: Wanneer begin je iets nieuws? Wanneer kun je het best een project of zelfs een bedrijf starten? Wanneer breng je de boel op orde? Wanneer trek je je terug en wanneer ga je er juist op uit?
Het model dat in dit boek wordt aangereikt, is een leidraad voor iedereen om in een natuurlijk ritme te leven en helpt ons niet alleen staande te blijven, maar ook werkelijk creatief te zijn te midden van een turbulente buitenwereld met zijn steeds hoger opgevoerde levenstempo en illusie van voortdurende expansie.

Per maand is er een episode van de podcast.

Inleiding Leven en werken in het ritme van de seizoenen

met Jaap Voigt | Leven en werken in het ritme van de seizoenen

1. Januari

met Jaap Voigt | Leven en werken in het ritme van de seizoenen

2. Februari

met Jaap Voigt | Leven en werken in het ritme van de seizoenen

3. Maart

met Jaap Voigt | Leven en werken in het ritme van de seizoenen

4. April

met Jaap Voigt | Leven en werken in het ritme van de seizoenen

5. Mei

met Jaap Voigt | Leven en werken in het ritme van de seizoenen

6. Juni

met Jaap Voigt | Leven en werken in het ritme van de seizoenen

7. Juli

met Jaap Voigt | Leven en werken in het ritme van de seizoenen

8. Augustus

met Jaap Voigt | Leven en werken in het ritme van de seizoenen

9. September

met Jaap Voigt | Leven en werken in het ritme van de seizoenen

10. Oktober

met Jaap Voigt | Leven en werken in het ritme van de seizoenen

11. November

met Jaap Voigt | Leven en werken in het ritme van de seizoenen

12. December

met Jaap Voigt | Leven en werken in het ritme van de seizoenen

De Kunst van het Mens Zijn

Deze podcast serie is gemaakt voor het leven in barre tijden, zoals de crisis van de corona epidemie die we hebben doorgemaakt. Die crisis is niet op zichzelf staand, maar één van vele crises waarin wij ons thans als mensheid bevinden. Naast de crisis veroorzaakt door het virus, speelt er zich onder andere ook een economische, een financiële, een vluchtelingen- en een klimaatcrisis af.

De mens wordt teruggeworpen op zichzelf en zal moeten nadenken over zijn eigen menszijn en de manieren waarop hij /zij zich wenst uit te drukken. In deze serie worden begrippen en een taal aangereikt, waarmee de mens op een zinvolle manier op zichzelf kan reflecteren en onderling kan uitwisselen.

1. Expansie, contractie en statische fase

met Jaap Voigt | De Kunst van het Mens zijn

2. Verschillende lagen van de mens

met Jaap Voigt | De Kunst van het Mens zijn

3. Het Geweten

met Jaap Voigt | De Kunst van het Mens zijn

4. Het horizontale vlak en de verticale lijn

met Jaap Voigt | De Kunst van het Mens zijn

5. Hebben en Zijn

met Jaap Voigt | De Kunst van het Mens zijn

6. Onder ogen zien van het lijden

met Jaap Voigt | De Kunst van het Mens zijn

7. Een Weg

met Jaap Voigt | De Kunst van het Mens zijn

8. Wat voor een plek is de aarde?

met Jaap Voigt | De Kunst van het Mens zijn

9. Omgaan met de basisdualiteiten

met Jaap Voigt | De Kunst van het Mens zijn

10. Functies, persoonlijkheid, instrument zijn en archetypes

met Jaap Voigt | De Kunst van het Mens zijn

11. Onderscheidings- vermogen deel I

met Jaap Voigt | De Kunst van het Mens zijn

12. Onderscheidings- vermogen deel II

met Jaap Voigt | De Kunst van het Mens zijn

13. Liefde met grote L en kleine l deel 1

met Jaap Voigt | De Kunst van het Mens zijn

14. Liefde met grote L en kleine l deel 2

met Jaap Voigt | De Kunst van het Mens zijn

15. Het Kwaad

met Jaap Voigt | De Kunst van het Mens zijn

16. Oefening Gezichten van het kwaad

met Jaap Voigt | De Kunst van het Mens zijn

17. Verdere verkenning van het kwaad

met Jaap Voigt | De Kunst van het Mens zijn

18. Het op zoek gaan naar een bron

met Jaap Voigt | De Kunst van het Mens zijn

19. Het lot

met Jaap Voigt | De Kunst van het Mens zijn

20. Blauwdruk van het lot

met Jaap Voigt | De Kunst van het Mens zijn

21. Performance

met Jaap Voigt | De Kunst van het Mens zijn

22. Verwondering

met Jaap Voigt | De Kunst van het Mens zijn

23. Vergeving deel 1

met Jaap Voigt | De Kunst van het Mens zijn

24. Vergeving deel 2

met Jaap Voigt | De Kunst van het Mens zijn

25. Hoe leer je om op een geestelijke weg te gaan

met Jaap Voigt | De Kunst van het Mens zijn

26. Transformatie

met Jaap Voigt | De Kunst van het Mens zijn

27. Mannelijk en vrouwelijk - Yin en Yang

met Jaap Voigt | De Kunst van het Mens zijn

28. Mannelijk en vrouwelijk – Jung Animus en Anima

met Jaap Voigt | De Kunst van het Mens zijn

29. The Wounded Healer

met Jaap Voigt | De Kunst van het Mens zijn

30. The Wounded Healer deel 2

met Jaap Voigt | De Kunst van het Mens zijn

31. Levenslessen deel 1

met Jaap Voigt | De Kunst van het Mens zijn

32. Levenslessen deel 2

met Jaap Voigt | De Kunst van het Mens zijn

33. De Dood

met Jaap Voigt | De Kunst van het Mens zijn

34. Afsluiting

met Jaap Voigt | De Kunst van het Mens zijn

De Kunst van het Oorlogvoeren

Het ultieme conflict dat de mens(heid) kent, is het voeren van oorlog. Het gaat daarbij over een strijd op leven en dood. De Kunst van het Oorlogvoeren van Sun Zi begint met: “Oorlog is een essentiële staatsaangelegenheid. Het is het gebied waarop over leven en dood wordt besloten en de weg die leidt naar overleving of vernietiging. Deze moet met de grootste zorg worden onderzocht.”  

Deze serie podcasts gaat over conflicthantering. Hoe handel je in extreme situaties (van oorlog)? En wat kun je doen om zelf heel te blijven. 

 

 

1. Inleiding

met Jaap Voigt | De Kunst van het Oorlogvoeren

3. Eerste hoofdstuk

met Jaap Voigt | De Kunst van het Oorlogvoeren

4. Tweede hoofdstuk

met Jaap Voigt | De Kunst van het Oorlogvoeren

5. Derde hoofdstuk

met Jaap Voigt | De Kunst van het Oorlogvoeren

6. Intermezzo - Gedicht

met Jaap Voigt | De Kunst van het Oorlogvoeren

7. Het Kwaad

met Jaap Voigt | De Kunst van het Oorlogvoeren

8. Vierde en vijfde hoofdstuk

met Jaap Voigt | De Kunst van het Oorlogvoeren

9. Zesde hoofdstuk

met Jaap Voigt | De Kunst van het Oorlogvoeren

10. Zevende hoofdstuk

met Jaap Voigt | De Kunst van het Oorlogvoeren

11. Achtste hoofdstuk

met Jaap Voigt | De Kunst van het Oorlogvoeren

12. Negende hoofdstuk

met Jaap Voigt | De Kunst van het Oorlogvoeren

13. Tiende hoofdstuk

met Jaap Voigt | De Kunst van het Oorlogvoeren

14. Elfde en Twaalfde hoofdstuk

met Jaap Voigt | De Kunst van het Oorlogvoeren

Mens en Mythe 

Mythen zijn verhalen die verontrusten, wakker maken, onoplosbaar zijn, raken in het hart en iets in beweging zetten.

In de hedendaagse Westerse cultuur zijn we analfabeet geworden wat betreft de taal van de mythe. Wij zijn alles vergeten over wat de mythe aan waarheid in zich heeft en de betekenis die zij overdragen. Mythen gaan niet over feitelijke of historische waarheden, maar over een diepere waarheid. In vroegere tijden zagen de mensen mythen in een ander licht – als een voertuig dat een subtiliteit en een rijkdom aan ervaring in zich heeft en overdraagt die eenvoudigweg niet kan worden overgebracht door lineaire, conceptuele vormen van taal.

Uit: “Resurrecting Jesus” van Adyashanti

 

 

5. Bhagavad Gita

met Jaap Voigt | Mens en mythe

6. De grot van Plato

met Jaap Voigt | Mens en mythe

7. De mythe van Job

met Jaap Voigt | Mens en mythe

8. De mythe van Israël

met Jaap Voigt | Mens en mythe

1. De mythe van Jakob

met Jaap Voigt | Mens en mythe