Activiteiten

Jaap Voigt organiseert verscheidene activiteiten per jaar waarin diepgang gecreëerd wordt.
Korte meditatie workshops, meerdaagse retraites, jaarlijkse leergangen en lezingen over diverse onderwerpen.

De eerst volgende activiteit waar je aan deel kunt nemen zijn de lesdagen begin januari 2024:

Stil leren zijn – Leren stil zijn

Een tweedaagse op 3 en 4 mei 2024
en een follow-up dag op 24 mei 2024

 

Inleiding

Deze workshop is al twee keer gegeven in januari en februari 2024. Gezien het grote succes en de
belangstelling bied ik hetzelfde programma nogmaals aan.

Stilte is één van de grote slachtoffers van de moderne cultuur. Wij leven in een intense en visueel agressieve tijd waarin alles gericht is op de sensatie van het beeld en waarin van ons gevraagd wordt om 24/7 bereikbaar te zijn. Er bestaat een ongelooflijke subtiele en sterk manipulerende industrie van moderne ontwrichting waarbij dat wat fundamenteel is en in stilte in ons woont volkomen genegeerd wordt.

Er vindt een sinistere verdrijving van onze ziel plaats, omdat men zich voortdurend richt op de ander en de omgeving. Door deze middelpuntvliedende krachten wordt de innerlijke wereld van onze ziel uit ons bestaan verbannen. Deze ballingschap van de ziel maakt ons geestelijk arm en drijft ons in vergetelheid. De wereld wordt dan als zinloos ervaren.

Deze workshop dient er toe om de stilte en het gevoel van ruimte weer een centrale plek in je dagelijks leven te geven. Want wie de poort van de stilte door gaat en weer ruimte ervaart, beseft dat er een groot leraar in dat land blijkt te wonen.

Inhoud en werkvormen
Er zijn vele goede werkvormen ontwikkeld die stilte in het bestaan van de mens brengen, zoals mindfulness, allerlei meditatietechnieken en visualisatie oefeningen.

Gedurende de maanden die ik in de periode van 2009 – 2014 in India doorbracht heb ik diepgaand kennis gemaakt met stilte en leegte. Die ervaringen heb ik steeds ingebracht in mijn werk met groepen gedurende de afgelopen jaren en ik heb gemerkt dat de mensen er door worden aangeraakt. Dat heeft mij doen besluiten tot het geven van deze tweedaagse workshop met een follow-up dag.

Het gaat hier over een combinatie van kennisoverdracht en het ervaren van stilte en ruimte.

Kennis overdracht

  • Inleiding Rust – Stilte – Leegte
  • De volgorde in het proces van manifestatie: Subtiele gebieden beschreven vanuit de Dao De Jing en de Yoga sutra’s van Patanjali.
  • Ashtaang Yoga, het achtvoudige pad van de Advaita.
  • Inleiding Chakra’s

Ervaring

  • Stilte meditatie die een ervaring van ruimte en leegte geeft
  • Praanaayaam, een ademhaling serie die je in Ruimte brengt. Die leer je in twee dagen en je krijgt er een instructie video van
  • Muziek: onder andere: Ananda Giri the Oneness Meditation, The Ground van Ola Gjeilo, Restauration van Hather meditatie muziek (te vinden op You Tube en ik stuur deze muziek op als je je aangemeld hebt)
  • Gezamenlijk mantra’s zingen

Praktische zaken

Programma

Vrijdag 3 mei in de Parkzaal in centrum De Roos (Amsterdam)

10.00 – 11.00 uur: ademhalingsserie (praanaayaam) die leidt naar ruimte en leegte.
11.15 – 11. 45 uur: inleiding rust- stilte –  leegte in je dagelijkse bestaan (stadia Mind)
11.45 -12.15 uur: muziek en stilte/ leegte
12.15 – 12.30 uur: uitwisseling ervaringen

Lunch

13.45 – 14.15 uur: herhaling ademhalingsserie (praanaayaam)
14.15 – 14.30 uur: nabespreking
14.30 – 15.00 uur: inleiding: beschrijving subtiele gebieden

Pauze

15.15 – 16.15 uur: meditatie subtiele gebieden en individuele verwerking
16.15 – 17.00 uur: mantra’s en verblijf in stilte

Zaterdag 4 mei in de Parkzaal in centrum De Roos (Amsterdam)

10.00 – 10.45 uur: ademhalingsserie (praanaayaam) die leidt naar ruimte en leegte.
10.45 – 11.15 uur: inleiding chakra’s
11.30 – 12.15 uur: muziek chakra’s
12.15 – 12.30 uur: uitwisseling ervaringen

Lunch

13.45 – 14.30 uur: Bespreking Ashtaang Yoga, achtvoudige pad van de Yoga sootra’s, als onderzoek model
14.30 – 15.00 uur: individuele verwerking onderzoek model – toepassing in eigen leven
15.00 – 15.30 uur: plenaire verwerking en toepassing in eigen leven

Pauze

16.00 – 17.00 uur: muziek en mantra’s en verblijf in stilte

Follow-up dag vrijdag 24 mei
In ieder geval een uitwisseling over hoe je de rust – stilte – leegte de afgelopen weken in je dagelijks bestaan hebt kunnen verankeren en de moeilijkheden die je daarbij tegenkomt. Verder worden de technieken die we geleerd hebben verfijnd.

Locatie
Op vrijdag 3 en zaterdag 4 mei en de follow-up dag op vrijdag 24 mei werken
we in “Centrum De Roos”, adres P.C. Hooftstraat 183, 1071 BW Amsterdam, ingang bij Vondelpark.

We beginnen alle dagen om 10.00 uur en eindigen rond 17.00 uur. Ik vraag je om iets eerder
aanwezig te zijn zodat we vanuit rust kunnen beginnen.

Kosten
Voor mensen die het zelf betalen € 225,00 en voor mensen die dit als zakelijke kosten kunnen opvoeren € 270,00. Geef bij je opgave aan in welke categorie je valt. Nadat je je hebt opgegeven ontvang je een factuur.

Lunch
Je moet zelf voor je lunch zorgen. In de Roos is een restaurant en daar is lunch te verkrijgen.

Deelname
aanmelden via j.voigt@inter.nl.net voor 15 april. Maximumaantal deelnemers 24.
Je kan je niet voor één of twee dagen opgeven, het gaat over een verbinding voor alle drie de dagen.
Door mee te doen aan de follow-up dag geef je aan dat je de intentie hebt rust – stilte – leegte in je
dagelijks bestaan op te nemen.

Ik vraag jullie deze uitnodiging door te sturen aan mensen in je omgeving die wellicht belangstelling hebben voor deze workshop. 

Ik ben benieuwd!

Hartelijke groeten,

Jaap Voigt